Sør-Odal Båtforening

Viktig!
Vi har fortsatt stor pågang fra personer som vil leie plass for båtsesongen. Vi ber derfor medlemmer som ikke skal ha ut båten i sommer kontakte båtforeningen. Vi minner om at medlemmene ikke kan leie ut sin båtplass selv. De som stiller sin plass til disposisjon for båtforeningen, slipper dugnad/dugnadsavgift

Kontingenter

Medlemskontingent           

1000,-

Innskudd ny brygge

5000,-

Passivt medlemskap

  300,-

Leie av plass en helg

150,-

Leie av plass en uke

  250,-

Leie av plass 1 mnd og mer 

2000,-

Utsett av båter

30,-

90 medlemmer
Ringås båtforening ble opprettet 1983 og senere omdøpt til Sør Odal båtforening. Vi har dag 90 medlemmer og 15 passive. Vi har fornyet brygge anlegget de siste årene, og driver med videre utvidelse av ca. 30 båtplasser for fremtidige medlemmer.

Styret består av:

Leder:

Rune Gaustad

Nestleder:

Thomas Ukkestad

Kasserer:

Jan Gulbrandsen

Styremedlem:

Fred Ånerud

Havneansvarlig:

Fred Ånerud

Utleieansvarlig:

Fred Ånerud

 

BÅTFORENINGENES HOVEDSPONSOR


Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant
Boks 91, 2120 Sagstua
E-POST