Sand båtforening

Velkommen til Sand båtforening i Nord-Odal
Sand båtforening ligger sentralt plassert i Sand sentrum i Nord-Odal kommune og er et godt utgangspunkt for Storsjøen. Stor parkering, båtslipp og et fint område med krakker og grill.

Båtforeningen ble stiftet i 1981 og har utvidet og oppgradert seg med tiden. Siste investering er våren 2015 med helt nytt bryggeanlegg. Alle båtplassene på hovedbrygga har tilgang på strøm og vann. Gjestebrygger for besøkende finnes ved anlegget og i Sand sentrum ved Milepelen Vertshus.


Dagens medlemsmasse er ca 135 personer med like mange båtplasser.

Sand båtforening har merket led fra Storsjøen og inn i Sandsjøen, samt i åa inn til gjestebrygga ved Milepelen Vertshus.

Foreningen ble stiftet den 19. juni 1981.

 
Kontingenter 2017
Forskuddsleie
2,7 m bredde: 10.000 kr
3,2 m bredde: 12.500 kr
3,7 m bredde: 14.500 kr
Årsavgift: 1600 kr
Leieplass i åa: 2100 kr
Leieplass på hovedbryggene: 3100 kr
Slippavgift pr. år: 100 kr

Kontakt oss
Postadresse: Sand Båtforening, Postboks 96, 2120 Sagstua
Web: www.sandbatforening.no Epost: brygga@sandbatforening.no 

Styre:

Leder: Stian E. Lensebakken
Styremedlemmer: Knut Skjerven, Morten Raaden, Jorunn Lund og Jonas T. Trøftmoen
Varamedlemmer: Jan Ivar Sundet og Morten Sand

Revisorer: Espen Bothner og Jan-Trygve Akre
Valgkomite: Svein Viktor Haugen, Jo Kjetil Ruud og Kai Vangen
Bryggekontakt for anlegget nås på tlf 485 14858

BÅTFORENINGENES HOVEDSPONSOR


 


Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant
Boks 91, 2120 Sagstua
E-POST