Austvatn Båtforening

46 båtplasser – 88 medlemmer
Foreningen ble stiftet 18.10.1986. Vi har i dag 46 båtplasser etter en utvidelse på 8 i 2004.

Båtforeningen har i dag til sammen 88 medlemmer. Den har et veltrimmet bryggeanlegg med stort friområde og er nærmeste nabo med Odalens fineste badeplass.

Styret    
Formann: Øyvind Stenhaugen
Nestformann: Odd Norheim
Kasserer: Laila Lerdalen
Sekretær:

Anne G. Rustad

1. styremedlem/bryggeformann:

Christoffer Trøseid

Valg- og festkomitè: Helge Trøhaugen
Valg- og festkomitè: Arve Larsen
Revisor: Harald Trøseid
Revisor: Øystein Lerdalen

Kontaktpersoner
Spørsmål vedrørende medlemskap eller priser kan rettes til Øyvind Steinhaugen tlf.
938 76811.
Spørsmål vedrørende utleie av plasser kan rettes til Christoffer Trøseid, tlf. 917 97074.

 

BÅTFORENINGENES HOVEDSPONSOR


 


Websidene er tilrettelagt og vedlikeholdt av Publikant
Boks 91, 2120 Sagstua
E-POST